Disclaimer

Versie 1 april 2020

Gebruik van de webshop www.kleingeschreven.nl
De informatie en de producten die worden getoond in deze webshop zijn bedoeld voor verkoopdoeleinden. De bij deze producten vermelde prijzen zijn met de grootst mogelijke nauwkeurigheid en zorgvuldigheid vastgesteld. Toch kunnen wij je niet garanderen dat de getoonde informatie en de getoonde prijzen altijd juist en/of actueel zijn. De getoonde prijzen zijn daarom altijd onder voorbehoud van eventuele wijzigingen vooraf, tijdens of na het aankoopproces is voltooid wanneer duidelijk blijkt dat de prijzen fout zijn vermeld. U kunt geen claims leggen op basis van onjuiste product- en/of prijsinformatie. Daarnaast kunnen wij u niet garanderen dat de webshop altijd correct werkt of vrij is van virussen. 

kleingeschreven probeert zo zorgvuldig mogelijk de juistheid van de informatie en de getoonde prijsinformatie te waarborgen en een veilige webshopomgeving te realiseren via theshopbuilders.com. Regelmatig vinden er onderhoudswerkzaamheden plaats en worden wijzigingen in de productinformatie en prijzen aangebracht. Desalniettemin kan het voorkomen dat er onvolkomenheden of fouten op www.kleingeschreven.nl worden gepubliceerd. Mocht je een fout tegenkomen dan kun je altijd even contact opnemen zodat wij de fout zo spoedig mogelijk kunnen herstellen. Contact opnemen kan via info@kleingeschreven.nl

Intellectueel eigendom
De getoonde informatie op deze website behoort toe aan kleingeschreven gevestigd te Tilburg. De informatie is bedoeld om u te informeren en u de mogelijkheid te bieden getoonde producten aan te kopen.

Informatie van derden
Op onze webshop worden links, tekst- en beeldmaterialen gebruikt die afkomstig zijn van derden. Wij wijzen u erop dat wij niet aansprakelijk zijn voor eventuele fouten en onjuistheden in dit materiaal. Ook kunt u geen claims leggen op kleingeschreven naar aanleiding van gebruik van dit materiaal van derden. De inhoud van dit materiaal is door kleingeschreven niet gecontroleerd op juistheid, volledigheid en/of actualiteit. Het gebruik van deze inhoud is voor eigen risico.

Wijzigingen
Wij behouden ons het recht voor te allen tijde wijzigingen aan te brengen aan de webshop, de prijsinformatie en de disclaimer zonder hier vooraf een aankondiging van te doen.

Toepasselijk recht
Op deze disclaimer is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Geschillen worden voorgelegd aan de rechter van het arrondissementsdistrict waarbinnen kleingeschreven valt.

Download de Disclaimer