Privacybeleid


Versie 2 december 2023
 

Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van kleingeschreven. Met het publiceren van deze versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies.

Wij zijn er van bewust dat je vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om jouw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we je weten welke gegevens we verzamelen als je onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee jouw gebruikservaring verbeteren. Dat doen we graag in begrijpelijk taal, zo snap je precies hoe wij werken.

Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van kleingeschreven. Je dient je ervan bewust te zijn dat kleingeschreven niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen (zoals van social media). Door gebruik te maken van deze website geef je aan het privacybeleid van kleingeschreven te accepteren.

kleingeschreven respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld en bij ons in veilige handen is.

Veiligheid
Alle activiteiten op onze website vinden plaats via een beveiligde (SSL) verbinding. Deze veilige verbinding kun je herkennen aan het groene slotje voor de URL in de adresbalk van de browser. Wij zullen nooit contact met je opnemen om te vragen naar persoonlijke gegevens, wachtwoorden of pincodes. In sommige gevallen sturen we je een e-mail wanneer bijvoorbeeld je adres bij een bestelling niet klopt of je hebt bepaalde benodigde informatie vergeten in te vullen.

Gebruik van onze diensten
kleingeschreven verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Aangezien je bij ons online producten koopt hebben wij jouw naam, adresgegevens en e-mailadres nodig om de bestelling correct te kunnen verwerken en versturen. We combineren geen gegevens uit meerdere bronnen om zo een profiel op te bouwen. kleingeschreven zal je persoonlijke gegevens nooit aan derden verkopen of beschikbaar stellen.

Derden
De informatie wordt niet met derden gedeeld met uitzondering van webapplicaties welke wij gebruiken ten behoeve van onze webwinkel. Dit zijn partijen waar wij mee samenwerken:

Mollie is onze betaalprovider. Het beveiligde systeem van Mollie zorgt ervoor dat je als klant op een veilige manier kan betalen via de diverse betaalmethoden (zoals bijvoorbeeld Ideal, Paypal, bankoverschrijving, etc.). Bekijk hier het privacybeleid van Mollie.

Mailchimp is het systeem dat we gebruiken voor het versturen van onze nieuwsbrieven. Wanneer jij je aanmeldt via de webshop (bijvoorbeeld bij het plaatsen van een bestelling of via je account) geef je automatisch akkoord voor de nieuwsbrief. Je kunt je natuurlijk op ieder moment uitschrijven. Neem hiervoor contact met ons op óf klik op "uitschrijven" onder een ontvangen nieuwsbrief. We hebben voor het versturen van een nieuwsbrief alleen je e-mail adres nodig en je naam. Verder vragen wij geen andere gegevens. Bekijk hier het privacybeleid van Mailchimp.

theshopbuilders is onze hostingpartij. Zij dragen zorg voor de servers waar onze webshop op staat en verwerken geen gegevens van onze klanten. Bekijk hier het privacybeleid van theshopbuilders.

Ook de door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van je gegevens te respecteren. 

Communicatie
Wanneer je een e-mail of een bericht naar ons verzendt is het mogelijk dat we deze berichten bewaren. Soms vragen wij naar jouw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk jouw vragen te verwerken en jouw verzoeken te beantwoorden. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Cookies
Wanneer je de website bezoekt kan enige informatie worden opgeslagen (op je eigen computer) in de vorm van een cookie om je automatisch bij een volgend bezoek te herkennen. Dit soort koekjes slaan geen persoonlijke informatie op maar zijn voor je browser een hulpmiddel om het voor jou makkelijker te maken websites snel te bekijken. Je kunt cookies in- en uitschakelen en / of verwijderen in je eigen browser. Het uitschakelen van cookies beïnvloedt wel het gebruik van onze webshop. Hierbij is het mogelijk dat bepaalde elementen niet meer optimaal functioneren.

kleingeschreven maakt gebruik van Google Analytics cookies. Onze Google Analytics cookies helpen ons om de website te verbeteren en zijn geanonimiseerd. Via Google Analytics kunnen wij het aantal bezoekers zien, we kunnen zien op welke pagina mensen de webshop verlaten en we kunnen bijvoorbeeld zien of de meeste bezoekers in de winkel vaker naar een bepaald product kijken. Dit zijn maar enkele voorbeelden, wij gebruiken deze gegevens alleen voor onze eigen statistieken. 

Doeleinden
We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid tenzij we van tevoren jouw toestemming hiervoor hebben verkregen.

Veranderingen
Dit privacybeleid is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze website. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze website kunnen leiden tot wijzigingen in dit privacybeleid. Het is daarom raadzaam om regelmatig dit privacybeleid te raadplegen.

Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek
In voorkomende gevallen kan kleingeschreven op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van uw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. 

Aanpassen/uitschrijven dienst nieuwsbrief
Onderaan iedere mailing vindt je de mogelijkheid om jouw gegevens aan te passen of om je af te melden. Je kunt natuurlijk ook contact opnemen met ons als je je eerder wilt uitschrijven.

Aanpassen/uitschrijven communicatie
Je hebt op elk moment het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonlijke gegevens. Als je jouw gegevens aan wilt passen of jezelf uit onze bestanden wilt laten halen, kun je contact met ons opnemen.

Als je jonger bent dan 18 jaar
Onze website is voor iedereen toegankelijk. Maar als je jonger bent dan 18 jaar mag je volgens de wet geen persoonlijke gegevens verstrekken aan ons zonder toestemming daarvoor te hebben gekregen van je ouder(s) of voogd(en). Het is voor ons niet mogelijk om dit te controleren zonder je om verdere gegevens te vragen. Verstrek ons daarom geen gegevens als je deze toestemming (nog) niet hebt gekregen. Mochten wij bij het ontvangen van je gegevens, om welke reden dan ook, het vermoeden hebben dat je nog geen 18 bent dan zullen we contact met je opnemen en navraag doen.

Bewaartermijn persoonlijke gegevens
Wij bewaren persoonlijke gegevens niet oneindig maar alleen zolang het nodig is om onze diensten uit te kunnen voeren. Dit zorgt ervoor dat we t.a.v. van herroepingsrecht en garantietermijnen onze taken correct kunnen blijven uitvoeren. Wanneer je bijvoorbeeld een account aanmaakt om altijd makkelijk en snel te kunnen bestellen, is het niet aan ons om die gegevens te vernietigen (uiteraard wel op jouw verzoek). Daarnaast worden jouw gegevens gebruikt voor statistische gegevens. Hiermee kunnen wij  statistieken opbouwen waarmee we de webshop kunnen verbeteren. E-mail uitwisselingen die te maken hebben met bestellingen blijven ook bewaard om dezelfde reden. Facturen horen bij onze boekhouding en daarvoor hanteren wij de wettelijke bewaartermijnen van de belastingdienst (7 jaar). 

Datalek
Wij zijn als webondernemer verplicht om bij bepaalde datalekken melding te maken bij de autoriteit persoonsgegevens. Een datalek is een beveiligingsincident waarbij er sprake is van toegang tot of vernietiging, wijziging of vrijkomen van persoonsgegevens zonder dat dit de bedoeling is. Bij een datalek moeten persoonsgegevens verloren zijn gegaan of onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens moet niet uit te sluiten zijn. In het geval van een dergelijk datalek zullen wij onze klanten hiervan ook op de hoogte stellen door middel van een e-mail.

Inzage, wijzigen en verwijderen van je gegevens
Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heb je als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Je hebt de volgende rechten:

  • Uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen;
  • Inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben; 
  • Het laten corrigeren van fouten; 
  • Het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens;  
  • Intrekken van toestemming;  
  • Bezwaar maken tegen een bepaald gebruik. 

Let op dat je altijd duidelijk aangeeft wie je bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen. In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van je gegevens enkel naar het bij ons reeds bekende e-mailadres. In het geval dat je de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen vragen wij je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken. In het geval van een vergeetverzoek administreren wij geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieën van gegevens ontvang je in de machineleesbare gegevensindeling die wij binnen onze systemen hanteren.

Je hebt te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als je vermoedt dat wij je persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.

Vragen en feedback
Als je vragen hebt over dit privacybeleid of wilt weten welke persoonsgegevens wij van jou hebben, kun je altijd contact met ons opnemen. 

Contactgegevens:

kleingeschreven
Bavelstraat 3
4849 PR, Dorst
(geen bezoekadres)
info@kleingeschreven.nl